Polityka Prywatności

Informacje Ogólne

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest– Sempre Pizza Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Gdańsku (80-838) przy ul. Targ Rybny 11/U1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000517714, NIP: 5833169518, numer REGON: 222132178, e-mail: info@semprepizza.pl ( „Administrator”).
 2. Spółka Sempre Pizza Sp. z o. o. Sp. k. jest właścicielem strony internetowej www.semprepizza.pl oraz witryn na portalach społecznościowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych w Restauracji regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „Rozporządzenie”.
 4. Administrator szanuje Twoje prawo do prywatności oraz dba o ochronę danych osobowych jakie pozostawiasz korzystając z usług Restauracji oraz strony www i witryn na portalach społecznościowych, stosując rozwiązania technologiczne gwarantujące zgodność ochrony z wymogami powszechnie obowiązującego prawa i zapewniające skuteczne zabezpieczenie przed ingerencją w Twoją prywatność jako Użytkownika przez osoby trzecie. W tym celu używamy jm.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Twoje dane osobowe podawane w formularzach dostępnych na stronie www są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. Spółka Sempre Pizza jest także administratorem danych osobowych osób zapisanych do Programu Lojalnościowego - Trójmiejska Karta Sempre Vip
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony Państwa danych,a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są: przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Gromadzenie i Przetwarzanie danych

 1. Pozyskujemy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz nasze restauracje, korzystasz z naszych witryn internetowych lub aplikacji mobilnych oraz w inny sposób nawiązujesz z nami kontakt. Wszystkie informacje udostępniasz nam dobrowolnie, jednak pamiętaj, że w niektórych sytuacjach udostępnienie informacji może być konieczne dla realizacji usługi lub wymagane przez prawo, stąd też brak udostepnienia danych może uniemożliwić nam świadczenie niektórych usług o czym zostaniesz powiadomiony.
 2. Informacje jakie przetwarzamy po ich otrzymaniu od Ciebie to przede wszystkim: dane umożliwiające identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy oraz e-mail, numer telefonu, wiek (rok, miesiąc urodzenia) oraz inne informacje kontaktowe – w czasie rejestracji w celu uzyskania dostępu do naszych usług online, logowania się w sieci Wi-Fi, przystąpienia do organizowanego przez nas konkursu lub kontaktowania się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem naszych usług online; informacje transakcyjne, w tym informacje na temat nabywanych produktów, cen, sposobów płatności oraz szczegółów płatności; oraz inne informacje, które zdecydujesz się nam przekazać podczas kontaktu z nami.
 3. Możemy automatycznie pozyskiwać informacje z systemu Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, kiedy odwiedzasz nasze restauracje, korzystasz z usług online lub technologii wykorzystywanych w restauracjach. Metody automatycznego pozyskiwania informacji mogą obejmować ciasteczka (cookies). W ramach zautomatyzowanego systemu pozyskiwania danych możemy uzyskać następujące informacje: adres IP, data i czas korzystania z naszych usług online lub technologii w restauracjach, nazwę i adres URL plików pobranych podczas korzystania z naszych usług online, system operacyjny i rodzaj przeglądarki internetowej komputera lub urządzenia mobilnego, typ urządzenia mobilnego i jego ustawienia, aplikacja lub witryna odsyłająca, która Ciebie do nas doprowadziła.

Wykorzystanie zgromadzonych danych

Twoje dane przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

 1. Świadczenia usług na Twoją rzecz i kontaktów z Tobą, w szczególności gdy: odpowiadamy na Twoje żądania, realizujemy Twoje zamówienia i obsługujemy płatności za nasze produkty i usługi; kontaktujemy się z Tobą w sprawie Twoich zamówień, zakupów, rozliczeń, próśb, pytań oraz uwag; dostarczamy Tobie nasze usługi online obejmujące nasze strony internetowe, a także udzielamy pomocy w razie wątpliwości dotyczących naszych usług.
 2. Celem świadczenia usług przez Restaurację kontakt z Tobą za pomocą wiadomości e-mail lub sms, bądź też kontakt telefoniczny przekazywania informacji o naszych produktach i usługach, kampanii reklamowych, promocjach, konkursach, imprezach okolicznościowych.
 3. Prowadzenia działalności reklamowej, informacyjnej w zakresie naszych usług, kampanii reklamowych, promocji, konkursów, imprez okolicznościowych.
 4. Wykonywania obowiązków nałożonych na Restauracje przez obowiązujące przepisy prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Dane osobowe pozostawione przez Ciebie jakie przetwarzamy, będą przechowywane do momentu skorzystania przez Ciebie z prawa żądania: usunięcia Twoich danych, żądania ograniczenia zakresu przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych – w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

Prawo do informacji o danych

 1. Przysługuje Ci prawo do informacji w formie pisemnej, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, czy oraz jakie dane osobowe są przetwarzane przez Restaurację. Masz prawo do powyższych modyfikacji danych które przetwarza Administrator w każdym czasie.
 2. Przysługuje Ci prawo żądania usunięcia przetwarzanych przez Administratora Twoich danych osobowych.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Restauracji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@semprepizza.pl.
 4. Restauracja ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – Sempre Pizza Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdańsku (80-838), ul. Targ Rybny 11/U1
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w informacjach pomocowych przeglądarki internetowej.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności została wprowadzona wedle stanu faktycznego i prawnego na dzień 01.03.2019 r. i uwzględnia w swej treści założenia nałożone na Administratora przez Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1, dalej: „RODO”).